Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של פמוטים

תפריט

מה הפירוש של פמוטים בחלום, מה אומר פמוטים בחלום?

פמוטים

לפי האמונה הרווחת הצלחה ,שגשוג במישור הכלכלי, בריאות טובה ואורח חיים טוב, הזדמנויות ושינויים חיוביים בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'פמוטים'

חלומות על פמוטים

פרושים נוספים לחלום עם פמוטים

פמוטי השבת

בעיות בזוגיות. הפמוטים מסמלים גם באופן ישיר סמל פאלי וגם על פי האמונה הרווחת קשרים זוגיים ואת מצוות פרו ורבו. כאשר נשברים פמוטי השבת כלומר ישנן בעיות בזוגויות או במציאוות שידוך. אך כפי שאומר הפתגם, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן, כך גם את דברים אלו ובעיות של חלום על פמוטי שבת שנשברים עדיין אפשר לתקן.

> חלומות נוספים המכילים 'פמוטי השבת'

פמוטים

לפי האמונה הרווחת הצלחה ,שגשוג במישור הכלכלי, בריאות טובה ואורח חיים טוב, הזדמנויות ושינויים חיוביים בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'פמוטים'

> חיפוש סמלים בחלום עם פמוטים