Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של פרפר צבעוני

תפריט

מה הפירוש של פרפר צבעוני בחלום, מה אומר פרפר צבעוני בחלום?

פרפר צבעוני

לפי האמונה הרווחת לראות פרפר צבעוני בסביבת פרחים ודשא ירוק בחלום מבשר עושר ושפע.

> חלומות נוספים המכילים 'פרפר צבעוני'

חלומות על פרפר צבעוני

פרפר צבעוני בחלום אני ובן זוגי (אחרי

פרפר צבעוני בחלום אני ובן זוגי (אחרי פרידה) ישנו הלילה בייחד והוא חלם שיושב לו על הראש פרפר גדול וכתום ואז הוא עובר אליי וממשיך לתוך התיק נוי שמונח על השידה שלי מה זה אומר בבקשההה

פרושים נוספים לחלום עם פרפר צבעוני

פרפר צבעוני

לפי האמונה הרווחת לראות פרפר צבעוני בסביבת פרחים ודשא ירוק בחלום מבשר עושר ושפע.

> חלומות נוספים המכילים 'פרפר צבעוני'

> חיפוש סמלים בחלום עם פרפר צבעוני