Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של פשיטת רגל

תפריט

מה הפירוש של פשיטת רגל בחלום, מה אומר פשיטת רגל בחלום?

פשיטת רגל

לפי האמונה הרווחת ייתכן רווח נאה או זכיה.

> חלומות נוספים המכילים 'פשיטת רגל'

חלומות על פשיטת רגל

פרושים נוספים לחלום עם פשיטת רגל

פשיטת רגל

לפי האמונה הרווחת ייתכן רווח נאה או זכיה.

> חלומות נוספים המכילים 'פשיטת רגל'

מגש

לפי האמונה הרווחת – החלום מצביע על נטייה שלכם לבזבוזים מיותרים שיכולים להביא אתכם לפשיטת רגל.

> חלומות נוספים המכילים 'מגש'

שכיבה על הרצפה

לפי האמונה הרווחת החלום מצביע על פחד שלכם מפני פשיטת רגל. אם תגלו שיקול דעת וכוח רצון, אז הכול יסתדר.

> חלומות נוספים המכילים 'שכיבה על הרצפה'

> חיפוש סמלים בחלום עם פשיטת רגל