Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של צדפה

תפריט

מה הפירוש של צדפה בחלום, מה אומר צדפה בחלום?

צדפה

תורת הנסתר. אישה. אהובה. מאהבת. רז צפון.

> חלומות נוספים המכילים 'צדפה'

חלומות על צדפה

פרושים נוספים לחלום עם צדפה

צדפה גדולה

מעשה אהבה ןאינטימיות. התעלסות ותנוי אוהבים. אקט מיני. הרצון של הגבר לחדור ולגלות את סודותייך ורזייך.

> חלומות נוספים המכילים 'צדפה גדולה'

צדפה

תורת הנסתר. אישה. אהובה. מאהבת. רז צפון.

> חלומות נוספים המכילים 'צדפה'

> חיפוש סמלים בחלום עם צדפה