Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של צהריים

תפריט

מה הפירוש של צהריים בחלום, מה אומר צהריים בחלום?

צהריים

לפי האמונה הרווחת צהריים ביום בהיר ושמשי – החלום מבשר היכרות חדשה שתצמח לחברות חזקה. צהריים ביום גשמי ומעונן מבשר אכזבות.

> חלומות נוספים המכילים 'צהריים'

חלומות על צהריים

חלמתי שהגעתי למיטה פתאום אני רואה את

חלמתי שהגעתי למיטה פתאום אני רואה את הגרוש שלי על המיטה שלי והוא החליף לי את המצעים שהחלפתי בצהריים ואמרתי לו למה החלפת לי אני החלפתי בצהריים הגרוש אומר בבתי לך עוד מצעים הם בארון אני הולכת ורואה במרפסת שירות שהגרוש כיבס את המצעים שהוריד אחרי זה הוא נעלם לי מהחלום

מיטה עם מצעים לבנים באתי לישון פתאום

מיטה עם מצעים לבנים באתי לישון פתאום אני את הגרוש ישן על המיטה שלי והחליף מצעים ואני אומר לו מה החלפתמצעים היום החלפתי והגרוש אומ הבאתי עוד מצעים הם בארון אני הולכת לראות אני ם רואה שהוא כיבס את המצעים שהחלפתי בצהריים

פרושים נוספים לחלום עם צהריים

צלחות

לפי האמונה הרווחת החולם צפוי לקבל הזמנה לארוחת צהריים. לאישה צעירה החלום מבשר שיהיה לה בעל ראוי.

> חלומות נוספים המכילים 'צלחות'

צהריים

לפי האמונה הרווחת צהריים ביום בהיר ושמשי – החלום מבשר היכרות חדשה שתצמח לחברות חזקה. צהריים ביום גשמי ומעונן מבשר אכזבות.

> חלומות נוספים המכילים 'צהריים'

> חיפוש סמלים בחלום עם צהריים