Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ציפורים

תפריט

מה הפירוש של ציפורים בחלום, מה אומר ציפורים בחלום?

ציפורים

לפי האמונה הרווחת חלום על ציפור, ללא הקשר מיוחד, מסמל חיים שלווים, רגועים ושקטים.

> חלומות נוספים המכילים 'ציפורים'

חלומות על ציפורים

פרושים נוספים לחלום עם ציפורים

ציפורים לבנות

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר בשורות משמחות, פגישה עם חבר.

> חלומות נוספים המכילים 'ציפורים לבנות'

ציפורים בחלון

לפי האמונה הרווחת אם הציפורים בחלום עפות – צפויים שינוים לטובה.

> חלומות נוספים המכילים 'ציפורים בחלון'

ציפור

לפי האמונה הרווחת ראה ערך "ציפורים".

> חלומות נוספים המכילים 'ציפור'

> חיפוש סמלים בחלום עם ציפורים