Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קבורה

תפריט

מה הפירוש של קבורה בחלום, מה אומר קבורה בחלום?

קבורה

סוף של דבר טוב. סיום פרק בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'קבורה'

חלומות על קבורה

אמא בת 70 פלוס חיה בבת אבות

אמא בת 70 פלוס חיה בבת אבות חלמתי שאני רואה אותה מתה בתוך תכרכים שקופים בד אדום שקוף ועליו ניילון שקוף גופתה מונחת לפני קבורה אני עומדת עם דודתי להפרד מהגופה ואז אני רואה שאימי מרימה את הגבות ואני מעירה את תשומת ליבה של דודתי ואז אני מוציאה אותה מהשקית אמי נעמדת מולי מותשת ואני מחבקת ומנשקת אותה והיא מתרפקת עלי ודודתי היתה על הארץ מתפרקת בבכי

חלמתי על אירוע משפחתי של איזשהי משימחה

חלמתי על אירוע משפחתי של איזשהי משימחה שאינני מכירה.לשתי אחיות נולדו בנים והם חגגו זאת.זה היה אולם אירועים גדול והוא היה מחולק לשתיים.בחלק השני עמד ארון קבורה של אישה מבוגרת שנפטרה.הם חגגו ועשו את ההלוויה בן זמנית

פרושים נוספים לחלום עם קבורה

קבורה

סוף של דבר טוב. סיום פרק בחיים.

> חלומות נוספים המכילים 'קבורה'

קבורה בחיים

לפי האמונה הרווחת אתה נכנס לסיבוכים ולקשיים בעסקים או עם האנשים הסובבים אותך.

> חלומות נוספים המכילים 'קבורה בחיים'

> חיפוש סמלים בחלום עם קבורה