Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קבצן

תפריט

מה הפירוש של קבצן בחלום, מה אומר קבצן בחלום?

קבצן

לפי האמונה הרווחת החלום קורא את החולם למעשי צדקה ולנדיבות.

> חלומות נוספים המכילים 'קבצן'

חלומות על קבצן

חלמתי שאני יושב עם קבצן ברחוב ומנהל

חלמתי שאני יושב עם קבצן ברחוב ומנהל איתו שיחה ותוך כדי חושב איך אני תורם בגדים וכסף התקשרתי לאשתי בוכה עם דמעות לשתף אותה והיא לא התייחסה אליי

חלמתי שאני עולה בגבעה לצידי של גוים

חלמתי שאני עולה בגבעה לצידי של גוים שמקללים אותי אני ממשיך לעלות ועוצר אותי קבצן ונותן לי דף קלף שרשום בו משהו בשחור אני ממשיך לעלות ומגיע למקום של צדיקים ואז אני יוצא אחוצה ורואה את חבר שלי ושואל אותו איפה אבא שלי והוא התחיל לבכות

פרושים נוספים לחלום עם קבצן

קבצן

לפי האמונה הרווחת החלום קורא את החולם למעשי צדקה ולנדיבות.

> חלומות נוספים המכילים 'קבצן'

> חיפוש סמלים בחלום עם קבצן