Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קינאה

תפריט

מה הפירוש של קינאה בחלום, מה אומר קינאה בחלום?

קינאה

לפי האמונה הרווחת להרגיש בחלום קינאה כלפי מישהו - סימן שהחולם יהיה ראוי לכבוד מצד האנשים הסובבים אותו הודות לאדיבות שלו.

> חלומות נוספים המכילים 'קינאה'

חלומות על קינאה

חלמתי על זה שמצאתי מישהי שממש טוב

חלמתי על זה שמצאתי מישהי שממש טוב לי איתה ובחום ממש טוב לנו ביחד ואנחנו צוחקים ועוד לא התנשקנו לאחר כמה ימים נפגשתי אתה שוב ודיברנו ואני מתחיל להרגיש מה זה אהבה והרגשתי שפשוט טוב לי איתה התנשקנו לאחר מכן ראיתי איזה מישהו לא יודע איך פגשתי אותו (הוא לא חבר שלי הוא אחד מהשנואים עליי). ואז התחלנו מכות להרביץ אחד לשני ואני הצלחתי להשתלט עליו ולא לתת לו להרביץ לי הוא כאילו קינאה שיש לי חברה

פרושים נוספים לחלום עם קינאה

ירוק

הצבע הירוק בחלום מסמל התחדשות אביב ופריחה וגם קינאה ומחלה זה הכל תלוי בהקשר

> חלומות נוספים המכילים 'ירוק'

בסרטן

אם מישהו חולה בסרטן בחלום, אתה א את מקנאים בו. אין זו קינאה גרידה. לדוגמא ילד החולה בסרטן בחלום, מייצג את עצמכם בילדות ועד כמה שהייתם רוצים לחזור להיות ילדים.

> חלומות נוספים המכילים 'בסרטן'

קינאה

לפי האמונה הרווחת להרגיש בחלום קינאה כלפי מישהו - סימן שהחולם יהיה ראוי לכבוד מצד האנשים הסובבים אותו הודות לאדיבות שלו.

> חלומות נוספים המכילים 'קינאה'

> חיפוש סמלים בחלום עם קינאה