Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קירות לבנים

תפריט

מה הפירוש של קירות לבנים בחלום, מה אומר קירות לבנים בחלום?

קירות לבנים

לפי תודעה רוחנית התחלות וחשיבה נאיבית

> חלומות נוספים המכילים 'קירות לבנים'

חלומות על קירות לבנים

לתוך כוס כאשר קיבלתי הודעה על כך

לתוך כוס כאשר קיבלתי הודעה על כך שבן זוג שלי מספר לי שבוגד בי כאשר אנחנו נשואים בהתחלה הרגשתי בסדר עם זה כאילו מותר לו ובמהלך השיחה נכנסתי לחדרי החדר היה ריק עם קירות לבנים ובחדר הזה הרגשתי שנמצא לי תחליף שאני לא שווה כלום כעס בלבול ותסכול

פרושים נוספים לחלום עם קירות לבנים

קירות לבנים

לפי תודעה רוחנית התחלות וחשיבה נאיבית

> חלומות נוספים המכילים 'קירות לבנים'

> חיפוש סמלים בחלום עם קירות לבנים