Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קללה

תפריט

מה הפירוש של קללה בחלום, מה אומר קללה בחלום?

קללה

לחלום להיות תחת קללה עשוי לייצג תחושות לגבי השלכות או נקמה שאינך יכול לברוח מהן. מרגיש מנודה או מבודד בגלל משהו שעשית. זה עשוי לשקף גם את אשמתך. קללה עשויה גם לייצג מניפולציה אגרסיבית שאתה חווה עם אויב או אדם כועס

> חלומות נוספים המכילים 'קללה'

חלומות על קללה

טבעת שנשברה ...ו2 בנות רבות ..כל אחת

טבעת שנשברה ...ו2 בנות רבות ..כל אחת טוענת בעלים על הטבעת .ואני מחזיקה אותה ביד ..מאחורי הגב ..ולא יודעת למי למסור...בסוף הבאתי לאחת מהן ....ואז ..השניה ..קללה אותי .והחלה להכות אותי

פרושים נוספים לחלום עם קללה

קללה

לחלום להיות תחת קללה עשוי לייצג תחושות לגבי השלכות או נקמה שאינך יכול לברוח מהן. מרגיש מנודה או מבודד בגלל משהו שעשית. זה עשוי לשקף גם את אשמתך. קללה עשויה גם לייצג מניפולציה אגרסיבית שאתה חווה עם אויב או אדם כועס

> חלומות נוספים המכילים 'קללה'

מברך

כאשר מישהו או מישהי מברך, מברכת או מברכים אותך בחלום המשמעות היא קיצונית לשני הצדדים. ברכה ייתכן שהיא גם קללה. כמה שנאמר - ברך אלהים ומת - ולכן האם זו אכן ברכה בחלום או האם זו קללה תלויה מאוד בהקשר והברגשתו של החולם ותלשוי גם מי המברך או המברכת בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'מברך'

> חיפוש סמלים בחלום עם קללה