Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קמח לבן

תפריט

מה הפירוש של קמח לבן בחלום, מה אומר קמח לבן בחלום?

קמח לבן

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שפע.

> חלומות נוספים המכילים 'קמח לבן'

חלומות על קמח לבן

חמותי נפטרה לפני כ10 שנים . ראיתי

חמותי נפטרה לפני כ10 שנים . ראיתי אותה ליד השולחן לבושה כובע לבן מעיל לבן יושבת ליד שולחן פינת אוכל . ויש ילד קטן מכניס ידיים לצלחת עם קמח לבן ומשחק בזה. חמותי רק מחייכת.

פרושים נוספים לחלום עם קמח לבן

קמח לבן

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר שפע.

> חלומות נוספים המכילים 'קמח לבן'

> חיפוש סמלים בחלום עם קמח לבן