Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קפיצה

תפריט

מה הפירוש של קפיצה בחלום, מה אומר קפיצה בחלום?

קפיצה

על פי תורת הקבלה, חלומות על קפיצה או ניתור מייצגים חוסר יציבות ואי-גמירות דעת. כלומר, כאשר אדם חולם על כך שהוא מקפץ, פירוש החלום הוא שההחלטות שקיבלנו לאחרונה אינן סופיות. כמו כן, במידה וחיינו עברו שינוי בזמן האחרון, ככל הנראה השינוי טרם הסתיים. פתרון חלומות על קפיצות מקבל תוקף גבוה יותר ככל שהקפיצות בחלום גבוהות יותר. על פי פתרון החלום, ככל שהקפיצה שבחלום גבוהה יותר, כך חייו צפויים לעבור טלטלה משמעותית יותר.

> חלומות נוספים המכילים 'קפיצה'

חלומות על קפיצה

אני עוברת עם האקס בקרית ביאליק ועברנו

אני עוברת עם האקס בקרית ביאליק ועברנו ליד בניין והיה שם מלא ילדים וכולם צעקו לי איך אני יוצאת עם העני המכוער הזה והאקס עוד שניה בכה והלכתי אליו ונישקתי אותו ואמרתי לו די חיים שלי אל תתייחס ואז איזה מישהי רצה אליהם והתחילו מכות ואני והאקס הלכנו ורצו אחרינו ואז מישהי תפסה את האקס ואני נתתי לו יד ונתתי קפיצה ויצא שקפצתי ממש גבוה והוא צעק את השם שלי

פרושים נוספים לחלום עם קפיצה

קפיצה

על פי תורת הקבלה, חלומות על קפיצה או ניתור מייצגים חוסר יציבות ואי-גמירות דעת. כלומר, כאשר אדם חולם על כך שהוא מקפץ, פירוש החלום הוא שההחלטות שקיבלנו לאחרונה אינן סופיות. כמו כן, במידה וחיינו עברו שינוי בזמן האחרון, ככל הנראה השינוי טרם הסתיים. פתרון חלומות על קפיצות מקבל תוקף גבוה יותר ככל שהקפיצות בחלום גבוהות יותר. על פי פתרון החלום, ככל שהקפיצה שבחלום גבוהה יותר, כך חייו צפויים לעבור טלטלה משמעותית יותר.

> חלומות נוספים המכילים 'קפיצה'

קפיצה מהר לים (אבל לא אני קפצתי)

לפי תודעה רוחנית הזדמנות ל שינוי מבחינה כלכלית

> חלומות נוספים המכילים 'קפיצה מהר לים (אבל לא אני קפצתי)'

קפיצה מבנין

לפי תודעה רוחנית כשלון

> חלומות נוספים המכילים 'קפיצה מבנין'

> חיפוש סמלים בחלום עם קפיצה