Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של קרח

תפריט

מה הפירוש של קרח בחלום, מה אומר קרח בחלום?

קרח

לפי האמונה הרווחת הקרח מסמל קשיחות,קור ,חוסר יציבות וחוסר אהבה.

> חלומות נוספים המכילים 'קרח'

חלומות על קרח

פרושים נוספים לחלום עם קרח

החלקה על הקרח

לפי האמונה הרווחת אם אתה מחליק על הקרח בחלום – ייתכן וקיימת סכנה לאבד עבודה או דברים יקרי ערך

> חלומות נוספים המכילים 'החלקה על הקרח'

קרחות בשיער

לפי האמונה הרווחת לראות בחלום גבר עם קרחות גדולות בשיער בשביל אישה צעירה – סימן שהיא תתחתן עם בעל רכוש. לגבר חלום כזה מבשר הצלחה בקריירה. קרחות גדולות בשיער של החולם – סימן לעבודה עתידית בלחץ.

> חלומות נוספים המכילים 'קרחות בשיער'

קרחות הראש

לפי האמונה הרווחת רמז שאתם מפחדים לפני זקנה. לפעמים החלום גם מבשר מחלה.

> חלומות נוספים המכילים 'קרחות הראש'

> חיפוש סמלים בחלום עם קרח