Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של רגל קטועה

תפריט

מה הפירוש של רגל קטועה בחלום, מה אומר רגל קטועה בחלום?

רגל קטועה

לפי תודעה רוחנית צרות בעינייני כספים ( לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'רגל קטועה'

חלומות על רגל קטועה

פרושים נוספים לחלום עם רגל קטועה

רגל קטועה

לפי תודעה רוחנית צרות בעינייני כספים ( לפי הקבלה)

> חלומות נוספים המכילים 'רגל קטועה'

> חיפוש סמלים בחלום עם רגל קטועה