Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של רגשות אשמה

תפריט

מה הפירוש של רגשות אשמה בחלום, מה אומר רגשות אשמה בחלום?

רגשות אשמה

לפי האמונה הרווחת רגשות אשמה שנשארו אצל החולם אחרי השינה מצביע על כך, שהוא יכול להעליב את מישהו קרוב, למרות שלא מעוניין בכך.

> חלומות נוספים המכילים 'רגשות אשמה'

חלומות על רגשות אשמה

פרושים נוספים לחלום עם רגשות אשמה

רגשות אשמה

לפי האמונה הרווחת רגשות אשמה שנשארו אצל החולם אחרי השינה מצביע על כך, שהוא יכול להעליב את מישהו קרוב, למרות שלא מעוניין בכך.

> חלומות נוספים המכילים 'רגשות אשמה'

> חיפוש סמלים בחלום עם רגשות אשמה