Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של רחפת

תפריט

מה הפירוש של רחפת בחלום, מה אומר רחפת בחלום?

רחפת

החולם אינו מחובר למציאות ומנותק.

> חלומות נוספים המכילים 'רחפת'

חלומות על רחפת

חלמתי בפעם הראשונה שאני בספינה שמרחפת/שטה באויר

חלמתי בפעם הראשונה שאני בספינה שמרחפת/שטה באויר ואז לאחר מכן בחלום השני חלמתי כאילו זה המשך ברור לחלום הראשון שאני אומר לצוות שלי שצריך להוסיף עוד מפרש ורק ככה נוכל לנווט ולהטיס את הספינה כמו שצריך

הרבה פעמים אני חולמת שאני עפה או

הרבה פעמים אני חולמת שאני עפה או מרחפת באוויר בגובה סביר קצת מעל האנשים זה קורה כמעט כל לילה יש פעמים שאני עפה ויש פעמים שאני מרחפת לרוב עפה בעזרת הידיים הרבה פעמים חלמתי שאני במצוקה מסויממת ואז אני בורחת באמצעות הידיים מתחילה לעוף ולא יכולים להגיע אלי אך מידי פעם אני לא מצליחה לעלות גבוהה יותר ואני עפה מאוד נמוך וקרוב לאנשים וחשה עדיין בסכנה לעומת זאת יש פעמים שחלמתי שאני עךה מאוד גבוה בגובה בניינים או עפה בדמות ציפור הלילה חלמתי שהרגתי איש מסוכן כנראה מחבל שרצה לרצוח ריחפתי מעליו וקיבלתי יתרון הוא ירה עלי צרור ולא פגע באף אחת מהפעמים לעומת זאת אני הצלחתי לפגוע ולהרוג אותו בלי ניסיון קודם באקדח מה המשמעות של הריחוף או התעופה ?

פרושים נוספים לחלום עם רחפת

רחפת

החולם אינו מחובר למציאות ומנותק.

> חלומות נוספים המכילים 'רחפת'

על מתים

לפי תודעה רוחנית לפי הקבלה אם אתה בריא אין כל סיבה לדאגה , אם אתה חולה סכנה מרחפת מעל ראשך.

> חלומות נוספים המכילים 'על מתים'

> חיפוש סמלים בחלום עם רחפת