Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של ריב בחלום

תפריט

מה הפירוש של ריב בחלום בחלום, מה אומר ריב בחלום בחלום?

ריב בחלום

לפי האמונה הרווחת אם החולם מעורב בריב - החלום מרמז שכדאי לו להיזהר מהתפרצות של רגשות שליליים שבגללם החברים יכולים לפנות לו עורף.

> חלומות נוספים המכילים 'ריב בחלום'

חלומות על ריב בחלום

פרושים נוספים לחלום עם ריב בחלום

ריב בחלום

לפי האמונה הרווחת אם החולם מעורב בריב - החלום מרמז שכדאי לו להיזהר מהתפרצות של רגשות שליליים שבגללם החברים יכולים לפנות לו עורף.

> חלומות נוספים המכילים 'ריב בחלום'

> חיפוש סמלים בחלום עם ריב בחלום