Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שואה

תפריט

מה הפירוש של שואה בחלום, מה אומר שואה בחלום?

שואה

לפי האמונה הרווחת רמז על משהו מחיים קודמים.פחד מסיום כל מה שמוכר, או סיום פרק בחיים והתחלה של דבר מה חדש.

> חלומות נוספים המכילים 'שואה'

חלומות על שואה

פרושים נוספים לחלום עם שואה

הנקת תינוקת

לפי האמונה הרווחת לאישה נשואה החלום מבשר שעשוע.

> חלומות נוספים המכילים 'הנקת תינוקת'

ניקיון הבית

לפי האמונה הרווחת לאישה נשואה החלום שבו היא עושה ניקיון בבית מרמז שהיחס אליה מצד בעלה ישתפר בקרוב, וילדים ירגישו טוב ונעים בבית.

> חלומות נוספים המכילים 'ניקיון הבית'

להניק

לפי האמונה הרווחת לאישה נשואה החלום מצביע על אושר.

> חלומות נוספים המכילים 'להניק'

> חיפוש סמלים בחלום עם שואה