Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שוחט

תפריט

מה הפירוש של שוחט בחלום, מה אומר שוחט בחלום?

שוחט

מלאך המוות או התחלה חדשה - קשר ישיר לקדוש ברוך הוא

> חלומות נוספים המכילים 'שוחט'

חלומות על שוחט

פרושים נוספים לחלום עם שוחט

שוחט

מלאך המוות או התחלה חדשה - קשר ישיר לקדוש ברוך הוא

> חלומות נוספים המכילים 'שוחט'

שוחט כבש

לפי האמונה הרווחת החלום מבשר רכישה מוצלחת, שפה בבית. לאישה החלום יכול לבשר סקנדל בגלל קינאה מצד בעלה.

> חלומות נוספים המכילים 'שוחט כבש'

> חיפוש סמלים בחלום עם שוחט