Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שושנה לבנה

תפריט

מה הפירוש של שושנה לבנה בחלום, מה אומר שושנה לבנה בחלום?

שושנה לבנה

לפי האמונה הרווחת השושנה הינה סמל מורכב ובעל משמעויות שונות. השושנה מסמלת חיים,השלמה,שלמות,חושניות,פיתוי ותאוות בשרים.אם מופיעה בצבע לבן היא מסמלת את הטוהר, התמימות והנשמה הצחה כשלז.

> חלומות נוספים המכילים 'שושנה לבנה'

חלומות על שושנה לבנה

פרושים נוספים לחלום עם שושנה לבנה

שושנה לבנה

לפי האמונה הרווחת השושנה הינה סמל מורכב ובעל משמעויות שונות. השושנה מסמלת חיים,השלמה,שלמות,חושניות,פיתוי ותאוות בשרים.אם מופיעה בצבע לבן היא מסמלת את הטוהר, התמימות והנשמה הצחה כשלז.

> חלומות נוספים המכילים 'שושנה לבנה'

> חיפוש סמלים בחלום עם שושנה לבנה