Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שיורים

תפריט

מה הפירוש של שיורים בחלום, מה אומר שיורים בחלום?

שיורים

רובה מסמל את כח הגברא - הרצון של החולם להיות פעיל מינית או פחד מיצר קמאי של רצון להתרבות. אם יורים עליך זה סימן שאתה רוצה יותר זוגיות. אם אתה זה שיורה סימן שהזוגיות שלך לא טובה.

> חלומות נוספים המכילים 'שיורים'

חלומות על שיורים

פרושים נוספים לחלום עם שיורים

שיורים

רובה מסמל את כח הגברא - הרצון של החולם להיות פעיל מינית או פחד מיצר קמאי של רצון להתרבות. אם יורים עליך זה סימן שאתה רוצה יותר זוגיות. אם אתה זה שיורה סימן שהזוגיות שלך לא טובה.

> חלומות נוספים המכילים 'שיורים'

שיורים בבני משפחה

לפי תודעה רוחנית מישהו או כמה אנשים מתכוונים לבני משפחתך.

> חלומות נוספים המכילים 'שיורים בבני משפחה'

> חיפוש סמלים בחלום עם שיורים