Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שילדתי

תפריט

מה הפירוש של שילדתי בחלום, מה אומר שילדתי בחלום?

שילדתי

לחלום על לידה זה סימן לברכה והצלחה. ללדת בנים, סימן לקניית דירה או נחלה וסימן להתחדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'שילדתי'

חלומות על שילדתי

פרושים נוספים לחלום עם שילדתי

שילדתי

לחלום על לידה זה סימן לברכה והצלחה. ללדת בנים, סימן לקניית דירה או נחלה וסימן להתחדשות.

> חלומות נוספים המכילים 'שילדתי'

> חיפוש סמלים בחלום עם שילדתי