Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של שרעייתי

תפריט

מה הפירוש של שרעייתי בחלום, מה אומר שרעייתי בחלום?

שרעייתי

אישה היא החצי השני שלנו, עזר כנגדו, ומסמלת את הישר והטוב והדרך הנכונה בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'שרעייתי'

חלומות על שרעייתי

פרושים נוספים לחלום עם שרעייתי

שרעייתי

אישה היא החצי השני שלנו, עזר כנגדו, ומסמלת את הישר והטוב והדרך הנכונה בחלום.

> חלומות נוספים המכילים 'שרעייתי'

> חיפוש סמלים בחלום עם שרעייתי