Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של תנינים

תפריט

מה הפירוש של תנינים בחלום, מה אומר תנינים בחלום?

תנינים

תנינים הם צרות ורעות חולות, אנשים שרוצים להזיק והפתעות רעות שמחכות.

> חלומות נוספים המכילים 'תנינים'

חלומות על תנינים

פרושים נוספים לחלום עם תנינים

ותנינים

תנינים הם צרות, מלחמה וכאוס שמתקרבים. תנין הוא סימן למלחמת גוג ומגוג.

> חלומות נוספים המכילים 'ותנינים'

תנינים

תנינים הם צרות ורעות חולות, אנשים שרוצים להזיק והפתעות רעות שמחכות.

> חלומות נוספים המכילים 'תנינים'

תנינים במים

לפי תודעה רוחנית כיצד אתה רואה את חבריך לעבודה

> חלומות נוספים המכילים 'תנינים במים'

> חיפוש סמלים בחלום עם תנינים