Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של תקרה

תפריט

מה הפירוש של תקרה בחלום, מה אומר תקרה בחלום?

תקרה

לפי האמונה הרווחת אם התקרה החלום – לבנה וגבוהה – זו סימן לתקופה של שפע, שלווה ורוגע.

> חלומות נוספים המכילים 'תקרה'

חלומות על תקרה

כעס על אמא שלא מאמינה לי שהשתגעתי

כעס על אמא שלא מאמינה לי שהשתגעתי ואני מכה אותה שתאמין לי ואז אני מרגישה שהתקרה זזה ונופלת עלי ואני צועקת ומבקשת שאמא שלי תבוא והיא לא מוכנה וכןעסת עלי שהכיתי אותה

חלמתי שהייתה לי בבית נזילה מהגג בגלל

חלמתי שהייתה לי בבית נזילה מהגג בגלל גשם,ממש זרם רציני ירד בבית,היה נראה שחלק מהתקרה עומד לקרוס. ותוך כדיי שאני מנסה להשתלט ,נזכרתי שיש לי תינוקת בחדר ששכחתי בכלל שקיימת ולא טיפלתי בה...כאילו שכחתי שילדתי. החלום הרגיש אמיתי והוא היה ממש קשה

פרושים נוספים לחלום עם תקרה

תקרה

לפי האמונה הרווחת אם התקרה החלום – לבנה וגבוהה – זו סימן לתקופה של שפע, שלווה ורוגע.

> חלומות נוספים המכילים 'תקרה'

קניית מעיל

לפי האמונה הרווחת לאחרונה הפגנת סבלנות רבה, והדבר השתלם לך. בקרוב תקרה בדרכך הזדמנות גדולה שלה חיכית זמן רב.

> חלומות נוספים המכילים 'קניית מעיל'

> חיפוש סמלים בחלום עם תקרה