Understand My Dreams Logo

מה הפירוש בחלום של מפה

תפריט

מה הפירוש של מפה בחלום, מה אומר מפה בחלום?

מפה

לפי האמונה הרווחת אם בחלומך עיינת במפת דרכים, החלום מרמז כיבקרוב תשתנה דרך החשיבה שלך. צפה לשינויים במקום עבודתך או במקום מגוריך.

> חלומות נוספים המכילים 'מפה'

חלומות על מפה

חלום על מפת שולחן לבנה בחלום אמא

חלום על מפת שולחן לבנה בחלום אמא ז"ל עוזרת לי להציע מיטה עם ארגז למטה הרמתי את המיטה ונימצאה שקית בתוכה מפה לבנה שכאילו חיפשתי אותה קודם פתחתי את המפה וכולה מוחתמת ועוד אנחת נוספת שתי מפות לבנות מוכתמות ראינו אני ואימי ז"ל וביקשנו להעביר לכביסה .

פרושים נוספים לחלום עם מפה

מפה

לפי האמונה הרווחת אם בחלומך עיינת במפת דרכים, החלום מרמז כיבקרוב תשתנה דרך החשיבה שלך. צפה לשינויים במקום עבודתך או במקום מגוריך.

> חלומות נוספים המכילים 'מפה'

לא מצליח לרוץ ולהתקדם מהר

לפי תודעה רוחנית אתה לא קורא נכון את המפה שלך, אתה מעמיד לעצמך יעדים שאתה לא יכול להשיג או שמשהו נותן לך יעדים ואתה לא עומד בהם.

> חלומות נוספים המכילים 'לא מצליח לרוץ ולהתקדם מהר'

מפה ( מפת דרכים )

לפי האמונה הרווחת בא ללאותת לך על שינויים בדרך חשיבה השונה מהרגיל, שינוי בעבודה או במקום מגוריך.

> חלומות נוספים המכילים 'מפה ( מפת דרכים )'

> חיפוש סמלים בחלום עם מפה